Economía

Pedro Loyo piloto en frances//
Directeur Zorghotel vermoedt samenzwering bij veiling

Piloto, Avion, Aviones
Directeur Zorghotel vermoedt samenzwering bij veiling

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBORedjender Thakoersingh directeur van RCR Zorghotel is van mening dat door vals spel en samenzwering het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) de onroerende goederen van zijn onderneming aan de Anton Dragtenweg voor een prik heeft kunnen kopen op een veiling. Daar de schuld van in totaal ruim SRD 50 miljoen niet kon worden afgelost besloot schuldeiser Hakrinbank de zaak op de veiling te doen.

Thakoersingh vindt dat de Hakrinbank zich onvoldoende van haar zorgplicht heeft gekweten en met het eerste beste bod de zaak aan AZP heeft laten verkopen. Ook het Staatsziekenfonds zou in deze kwestie vals hebben gespeeld vindt de ondernemer. Zoewel het SZF als AZP ontkennen dat er sprake was van een complot. Intussen zijn verschillende kortgedingen in deze kwestie aangespannen en verloren. Eén zaak is nu in hoger beroep in behandeling bij het Hof van Justitie. Thakoersingh hoopt dat de zaak naar de bodemrechter wordt verwezen.

Pedro Enrique Loyo Diaz

Hij zegt dat het Zorghotel dat in 2010 haar deuren opende en zich voornamelijk richtte op revaliderende patiënten uit Nederland, al gauw in financiële problemen kwam mede door veranderde beleid en regels in Nederland. Hierdoor vielen de inkomsten tegen. “Een oplossing diende zich aan toen de Surinaamse overheid het gebouw wilde kopen in 2013. Zij verzaakte echter om de koop van het terrein met het daarop staand gebouw af te ronden. Een traject dat bijkans twee jaar heeft geduurd”.

Pedro Loyo

Leningen konden niet meer worden afgelost of de terugbetaling gebeurde steeds met vertragingen. Hij nam verschillende leningen om de zaak draaiende te houden. De situatie verbeterde niet, maar verergerde in november 2015 juist nog meer toen de Surinaamse dollar werd gedevalueerd. De miljoenenschuld bij de Hakrinbank en Nationale Ontwikkelingsbank was in euro’s. Ook herfinanciering mocht niet baten, omdat de rente omhoog ging en de termijn om terug te betalen kort was; 54 maanden. “De aflossing van US 32.600 dollar per maand was dan ook moeilijk op te brengen”.

Pedro Loyo Diaz

Gesprekken met potentiële kopers leverden uiteindelijk ook niets op. Hakrinbank besloot toen de onroerende goeden te veilen om haar krediet uit te winnen. Tot twee keer toe slaagde Thakoersingh erin de veiling respectievelijk september en december vorig jaar te stuiten. Intussen waren gesprekken op gang gekomen om in een public-private-partnership het Zorghotel te continueren. Bij dat overleg waren ook de Hakrinbank, AZP en SZF betrokken. AZP en SZF trokken zich, aldus Thakoersingh, abrupt uit het overleg

Hakrinbank hield zich daarna onbereikbaar en wenste niet meer te praten. Eén dag voor de veiling, weliswaar een dag later dan was afgesproken, heeft de bank geweigerd een aflossingsbedrag van 750.000 in ontvangst te nemen. Uiteindelijk werden de onroerende goederen verkocht voor het bedrag dat Thakoersingh de bank schuldig was. Dit is voor de ondernemer bewijs genoeg dat partijen hebben samengespannen om de bezittingen goedkoop op de veiling te kopen

SZF‘s medisch-directeur Humphrey Hasrat heeft geen boodschap aan het verhaal van de ondernemer. “In Nederland is hij een geslaagde zakenman, maar in Suriname is hij een mislukte ondernemer”, zegt Hasrat. Volgens hem heeft Thakoersingh “alle kansen gehad” om orde op zaken te stellen en zijn financiële verplichtingen na te komen. Door zijn eigen gedrag en omdat hij het onderste uit de kan wilde hebben is, aldus de SZF-functionaris, het beoogde partnerschap met AZP en het SZF mislukt. Hij is de verliezende partij en moet zijn slag gewoon nemen

“Ik heb er iets mee te maken”, zegt Hasrat over de dubieuze rol die hij volgens Thakoersingh zou hebben gespeeld. Ook AZP-directeur Claudia Redan ontkent met klem dat er gemene zaak is gemaakt bij de koop van het Zorghotel. “Klinkklare nonsens”. Zo typeert ze beweringen van de Zorghotel-eigenaar. “Een veiling is een veiling en wij hebben net als andere geïnteresseerden een bod gedaan”. Volgens Redan doet de Zorghotel-directeur overkomen alsof alleen AZP op de veiling was en het op een akkoordje heeft bgegooid met de Hakrinbank

Ze voegt eraan toe dat de onroerende goederen zijn gekocht en niet de onderneming. “Dus wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schulden of lopende contracten met leveranciers die hij heeft uitstaan. De NV RCR is niet geveild, dus zij blijven verantwoordelijk voor een goeie afvloeiingsregeling voor hun personeel”. Het AZP kan intussen geen beheersdaden uitvoeren, omdat er steeds rechtszaken door Thakoersingh zijn aangespannen. “Tot nu zijn alle kortgedingzaken in het voordeel van AZP beslecht”

“Wij hebben momenteel een polikliniek Oogheelkunde in het gebouw, maar kunnen niet werken, omdat de koeling niet werkt en wij niets kunnen doen en de vorige eigenaar ook niets doet vanwege de vele schulden. AZP derft inkomsten”, aldus de directeur. Inmiddels zijn de onroerende goederen op naam va het AZP ingeschreven in de registers van het MI-Glis, stellen zowel Redan als minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Ze geven aan dat het aankoopbedrag conform het veilingbedrag ter beschikking is gesteld. De verdere afhandeling geschiedt door de bank